Marieke Donker Kaat

(Alt)Viool

Marieke Donker Kaat groeide op in een muzikaal gezin en begon met vioolspelen op 6-jarige leeftijd. Zij studeerde aan het Maastrichtse conservatorium bij Robert Szreder en Maarten Veeze en behaalde in 2004 haar diploma. Zij nam deel aan diverse masterclasses en volgde lessen bij Benzion Shamir en Alexander Kerr.

E-mail:   mikmuziek@gmail.com
KvK:       32148964
Tel.         +31 (0)6 401 413 52

Lesvormen & Tarieven

Leslocatie:
Pluspunt Zandvoort Noord – woensdag

Groepsles
Een groepsles van 2 leerlingen duurt 30 minuten, en bij 3 leerlingen duurt deze 45 minuten.
Wanneer groepsvorming niet mogelijk is, dan duurt de les 15 minuten per persoon, dit is alleen mogelijk in overleg met de docent!

Duoles
Een duoles duurt 40 minuten, ingeval er geen groepsgenoot is duurt deze 20 minuten.

Individuele les
Deze les duurt 30 minuten.
Ook is het mogelijk dat de lessen langer duren. Informeer hiervoor naar de mogelijkheden en bijbehorende tarieven.

Knipkaart
Deze is op afspraak te verkrijgen en dient in een keer en vooraf te worden voldaan. Op afspraak met de docent heeft de leerling recht op 8 x 30 minuten of 4 x 1 uur les.

Per cursusjaar worden ongeacht de lesdag 38 lessen gepland. Bij plaatsing gedurende een lopend cursusjaar wordt het lesgeld naar rato berekend.

Voorbeeld: Bij plaatsing vanaf de 4de les wordt 34/38 van het voor de jaarcursus geldende lesgeld gefactureerd. Dit geldt niet voor de knipkaart, deze is geldig voor het overgekomen aantal lessen dan wel lesuren. Mocht er tegen het eind van het cursusjaar nog lessen openstaan, dan worden die meegenomen naar het nieuwe cursusjaar.

 

Neem contact op voor meer informatie over de lestarieven.

Betalingscondities:

Proefles en Knipkaart; deze dient voorafgaand aan de les te zijn voldaan.
Jaarcursussen: na ontvangst van de factuur dient u deze over te maken binnen 14 dagen na factuurdatum.

Bij betalingen Ineens:
Data factuur uitgifte 29 september 2023

Data factuur uitgifte bij betalingen in 9 termijnen:
1e afschrijving 29 september 2023
2e afschrijving 27 oktober 2023
3e afschrijving 24 november 2023
4e afschrijving 29 december 2023
5e afschrijving 26 januari 2024
6e afschrijving 23 februari 2024
7e afschrijving 29 maart 2024
8e afschrijving 26 april 2024
9e afschrijving 31 mei 2024

Algemene Voorwaarden

Lesvoorwaarden 2023-2024
*  Bij akkoord verbindt u zich aan de voorwaarden voor een cursus of een heel cursusjaar 2023-2024

 

Uitval van lessen, verplaatsing van lessen
– Bij ziekte of afwezigheid van de leerling, behoeven deze lessen door mij niet alsnog gegeven te worden en hiervoor vindt ook geen restitutie plaats. Indien mogelijk wordt er een inhaal les ingepland. 

– De docent heeft het recht om indien nodig lessen te kunnen verplaatsen naar het einde van het schooljaar: in de weken van 1 juli 2024 t/m 19 juli 2024. Uiteraard wordt dit in goed overleg met de leerlingen afgesproken.

– De docent mag in geval van ziekte of wanneer geen vervanging gevonden kan worden maximaal 3 lessen per cursusjaar missen. Deze gemiste lessen worden niet vergoed. Wanneer meer dan drie lessen door mij niet gegeven kunnen worden volgt restitutie van de niet gegeven lessen

 

Tussentijdse uitschrijvingsmogelijkheid en opzeggen van voor een volgend cursusjaar

De data voor het schriftelijk opzeggen zijn:
– Voor 1 november 2023, ingangsdatum 1 december 2023
– Voor 1 maart 2024, ingangsdatum 1 april 2024
– Voor 1 juli 2024, geen voortzetting in het daaropvolgende cursusjaar.

Vakanties en Feestdagen

Start Lessen Wo 13 september 2023
Latere instroom gedurende het cursusjaar is altijd mogelijk
Herfstvakantie Ma 23 oktober t/m zo 29 oktober 2023
Kerstvakantie Ma 25 december 2023 t/m zo 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie Ma 19 februari t/m zo 25 februari 2024
Goede Vrijdag & Pasen Vr 29 maart t/m ma 1 april 2024
Meivakantie Ma 29 april t/m zo 12 mei 2024
Hemelvaartsvakantie
Pinksteren Ma 20 mei 2024
Laatste lesdagen van het cursusjaar 2020-2021 Woensdag 10 juli 2024
Ruimte voor lesverplaatsing Periode 1 juli t/m 19 juli 2024
Zomervakantie basisscholen 22 juli 2024 t/m 1 september 2024

Stuur een bericht naar Marieke Donker Kaat

  Naam *

  E-mailadres *

  Telefoon

  Onderwerp

  Bericht *

  Online Inschrijfformulier voor de lessen bij Marieke Donker Kaat

   ONLINE INSCHRIJFFORMULIER  

           

            
   1. Instrument:
    (Alt)Viool

   2.         
   3. Lesvorm:
    IndividueelDuolesGroepsles*KnipkaartProefles

   4. *Groepsles: Wanneer groepsvorming niet mogelijk is, dan is deze alleen mogelijk in overleg met de docent!