Quintus van der Laan

Akoestische / Elektrische Gitaar, Bas Gitaar, Keyboard, Piano voor beginners, Songwriting

Sinds mijn achtste jaar speel ik piano en later ook drums en gitaar. Ik merkte dat uiteindelijk gitaar mij het meeste aantrok en begon er liedjes mee te schrijven. Uiteindelijk heb ik in veel bands gespeeld en op toonaangevende festivals gestaan. Na de herman brood academie te hebben afgemaakt ben ik naar het conservatorium in Haarlem gegaan. Hier heb ik het ambacht naar een hoger level weten te tillen door veel te samen te spelen en op te nemen. Nu ligt mijn focus op mijn eigen project waar ik mijn eigen liedjes release en ter gehore breng. Ik deel graag mijn passie en kan helpen bij het leren van gitaar spelen, maar ook met songwriting of combinatie hiervan. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen muziek kan leren op zijn/haar eigen tempo. Een mix van leren en plezier staat bij mij op nummer 1. Ik geef zowel les aan kinderen als volwassenen in pop, jazz, rock, blues etc. Voor vragen kun je altijd contact met me opnemen.

 

E-mail:   quintmusic11@gmail.com
KvK:       82087075
BTW-ID: NL003638829B43
Bank:      NL28KNAB0405362110
Tel.         +31 (0) 681 146 862

Lesvormen & Tarieven

Leslocatie:
De Blauwe Tram – dinsdag

Groepsles
Een groepsles van 2 leerlingen duurt 30 minuten, en bij 3 leerlingen duurt deze 45 minuten.
Wanneer groepsvorming niet mogelijk is, dan duurt de les 15 minuten per persoon, dit is alleen mogelijk in overleg met de docent!

Duoles
Een duoles duurt 40 minuten, ingeval er geen groepsgenoot is duurt deze 20 minuten.

Individuele les
Deze les duurt 30 minuten.
Ook is het mogelijk dat de lessen langer duren. Informeer hiervoor naar de mogelijkheden en bijbehorende tarieven.

Knipkaart
Deze is op afspraak te verkrijgen en dient in een keer en vooraf te worden voldaan. Op afspraak met de docent heeft de leerling recht op 8 x 30 minuten of 4 x 1 uur les.

Per cursusjaar worden ongeacht de lesdag 38 lessen gepland. Bij plaatsing gedurende een lopend cursusjaar wordt het lesgeld naar rato berekend.

Voorbeeld: Bij plaatsing vanaf de 4de les wordt 34/38 van het voor de jaarcursus geldende lesgeld gefactureerd. Dit geldt niet voor de knipkaart, deze is geldig voor het overgekomen aantal lessen dan wel lesuren. Mocht er tegen het eind van het cursusjaar nog lessen openstaan, dan worden die meegenomen naar het nieuwe cursusjaar.

 

Tarief tot 21 jaar  Eenmalig  9 termijnen*
Groepsles € 476,- € 52,89
Duoles € 664,- € 73,78
Individuele les € 972,- € 108,-
Knipkaart € 247,50
Dient vooraf te worden voldaan
Proefles (20 minuten) € 13,-
Dient vooraf te worden voldaan

 

Tarief vanaf 21 jaar
(incl. 21% BTW)
Eenmalig 9 termijnen*
Groepsles € 575,96 € 64,-
Duoles € 803,44 € 89,28
Individuele les € 1176,12 € 130,68
Knipkaart € 299,48
Dient vooraf te worden voldaan
Proefles (20 minuten) € 15,73
Dient vooraf te worden voldaan

 

Wanneer de financiële middelen niet toereikend zijn, bestaat de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een financiële tegemoetkoming van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Voor meer informatie ga naar de website https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/haarlem

Betalingscondities:

Proefles en Knipkaart; deze dient voorafgaand aan de les te zijn voldaan.
Jaarcursussen: na ontvangst van de factuur dient u deze over te maken binnen 14 dagen na factuurdatum.

Bij betalingen Ineens:
Data factuur uitgifte 23 september 2022

Data factuur uitgifte bij betalingen in 9 termijnen:
1e afschrijving 30 september 2022
2e afschrijving 28 oktober 2022
3e afschrijving 25 november 2022
4e afschrijving 30 december 2022
5e afschrijving 27 januari 2023
6e afschrijving 24 februari 2023
7e afschrijving 31 maart 2023
8e afschrijving 28 april 2023
9e afschrijving 26 mei 2023

Algemene Voorwaarden

Lesvoorwaarden 2022-2023
*  Bij akkoord verbindt u zich aan de voorwaarden voor een cursus of een heel cursusjaar 2022-2023

 

Uitval van lessen, verplaatsing van lessen
– Bij ziekte of afwezigheid van de leerling, behoeven deze lessen door mij niet alsnog gegeven te worden en hiervoor vindt ook geen restitutie plaats. Indien mogelijk wordt er een inhaal les ingepland. 

– Indien er gekozen is voor een strippenkaart en de leerling niet aanwezig is op de afgesproken dag en tijd dan zal dit wel meetellen als een les.

– De docent heeft het recht om indien nodig lessen te kunnen verplaatsen naar het einde van het schooljaar: in de weken van 10 juli 2023 t/m 21 juli 2023. Uiteraard wordt dit in goed overleg met de leerlingen afgesproken.

– De docent mag in geval van ziekte of wanneer geen vervanging gevonden kan worden maximaal 3 lessen per cursusjaar missen. Deze gemiste lessen worden niet vergoed. Wanneer meer dan drie lessen door mij niet gegeven kunnen worden volgt restitutie van de niet gegeven lessen

 

Tussentijdse uitschrijvingsmogelijkheid en opzeggen van voor een volgend cursusjaar

De data voor het schriftelijk opzeggen zijn:
– Voor 1 november 2022, ingangsdatum 1 december 2022
– Voor 1 maart 2023, ingangsdatum 1 april 2023
– Voor 1 juli 2023, geen voortzetting in het daaropvolgende cursusjaar.

Vakanties en Feestdagen

Start Lessen Ma 5 september 2022
Latere instroom gedurende het cursusjaar is altijd mogelijk
Herfstvakantie Ma 17 oktober t/m zo 23 oktober 2022
Kerstvakantie Ma 26 december 2022 t/m zo 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie Ma 27 februari t/m zo 5 maart 2023
Pasen
Vr 7 april t/m ma 10 april 2023
Meivakantie Ma 24 april t/m zo 7 mei 2023
Hemelvaartsvakantie Don 18 mei t/m  vrij 19 mei 2023
Pinksteren
Ma 29 mei 2023
Laatste lesdagen van het cursusjaar 2020-2021 Dinsdag 4 juli 2023
Ruimte voor lesverplaatsing Periode 10 juli t/m 21 juli 2023
Zomervakantie basisscholen
24 juli 2023 t/m 3 september 2023

Stuur een bericht naar Quintus van der Laan

  Naam *

  E-mailadres *

  Telefoon

  Onderwerp

  Bericht *

  Online Inschrijfformulier voor de lessen bij Quintus van der Laan

   ONLINE INSCHRIJFFORMULIER  

           

            
   1. Instrument:
    BasgitaarGitaar (akoestisch)Gitaar (elektrisch)KeyboardPiano

   2.         
   3. Lesvorm:
    IndividueelDuolesGroepsles*KnipkaartProefles

   4. *Groepsles: Wanneer groepsvorming niet mogelijk is, dan is deze alleen mogelijk in overleg met de docent!