Wim de Vries

Piano, Zang (Klassiek)

Wim de Vries is dirigent van Vitaal sinds 18 november 2015. Hij is al jong begonnen met zingen en pianoles en na zijn middelbare schooltijd heeft hij een piano stem opleiding gevolgd. Hij is nog steeds werkzaam in deze branche. Op latere leeftijd (34) is hij begonnen met zijn staatsexamens docerend musicus zang en bijvak piano en heeft deze allebei afgerond. Daarnaast heeft hij nog een aantal cursussen gedaan bij de stichting SNK voor dirigeer- en slag – techniek. Toen hij was afgestudeerd is hij begonnen als dirigent/repetitor bij het Zandvoorts Seniorenkoor “Voor Anker”. Dit koor heeft Wim 20 jaar geleid.

E-mail:    wtmdevries@gmail.com
KvK:        34370484
BTW-ID: NL001294944B30
Bank:     NL 56 ABNA 0565864572 t.n.v. W. de Vries Zandvoort
Tel.         +31 (0) 630 005 863

Lesvormen & Tarieven

Leslocatie: De Blauwe Tram – maandag

Groepsles
Alleen voor zangers (leeftijd in overleg bij kinderen).
Een groepsles van 2 leerlingen duurt 30 minuten, en bij 3 leerlingen duurt deze 45 minuten.

Duoles
Een duoles duurt 40 minuten, ingeval er geen groepsgenoot is duurt deze 20 minuten

Individuele les
Deze les duurt 30 minuten

Knipkaart
Op afspraak met de docent heeft de leerling recht op 8 x 30 minuten of 4 x 1 uur les.

Proefles
Deze les duurt 20 minuten

 

Tarief tot 21 jaar  Eenmalig  9 termijnen*
Groepsles € 515,25 € 57,25
Duoles € 707,50 € 78,61
Individuele les € 1037,85 € 115,32
Knipkaart € 271,35
Dient vooraf te worden voldaan
Proefles € 13,60
Dient vooraf te worden voldaan

 

Tarief vanaf 21 jaar
(incl. 21% BTW)
Eenmalig 9 termijnen*
Groepsles € 623,90 € 69,32
Duoles € 856,10 € 95,12
Individuele les € 1256,75 € 139,64
Knipkaart € 328,45
Dient vooraf te worden voldaan
Proefles € 16,40
Dient vooraf te worden voldaan

Bij betalingen Ineens:
Data factuur uitgifte 29 september 2023

Data factuur uitgifte bij betalingen in 9 termijnen:
1e afschrijving 29 september 2023
2e afschrijving 27 oktober 2023
3e afschrijving 24 november 2023
4e afschrijving 29 december 2023
5e afschrijving 26 januari 2024
6e afschrijving 23 februari 2024
7e afschrijving 29 maart 2024
8e afschrijving 26 april 2024
9e afschrijving 31 mei 2024

Lesvoorwaarden 2022-2023

*  Bij akkoord verbindt u zich aan de voorwaarden voor een cursus of een heel cursusjaar 2023-2024

 • Per cursus jaar worden er 38 lessen gepland . Bij plaatsing gedurende een lopend cursus jaar wordt het lesgeld naar rato berekend.
  Voorbeeld : Bij plaatsing van de 4e les wordt 34/38 van het voor de jaarcursus geldende  lesgeld gefactureerd.

Dit geld niet voor de KNIPKAART. Deze is geldig voor de overeengekomen lessen of uren  die op de knipkaart staan. Mocht er tegen het eind van het cursusjaar voor de knipkaart nog lessen open staan worden deze meegenomen naar het nieuwe cursus jaar.

 • Bij ziekte of afwezigheid van de leerling, behoeven deze lessen door mij niet alsnog gegeven te worden en hiervoor vindt ook geen restitutie plaats . Indien mogelijk wordt er een inhaal les ingepland. Wanneer meer dan drie lessen door mij niet gegeven kunnen worden volgt restitutie van de niet gegeven lessen.
 • Betaling van lesgelden geschiedt volgens factuur ineens of in 9 termijnen voor het cursus jaar 2023-2024
 • De proefles en de knipkaart dienen vóóraf aan de afgesproken les te zijn betaald.
 • De jaarcursussen : Na ontvangst van de factuur dient u deze te betalen (geheel of in de 9 termijnen die hieronder genoteerd zijn).
 • Data voor schriftelijke opzegging zijn:
  Vóór 1 November 2023 (ingangsdatum 1 december)
  Vóór 1 Maart 2024 ( ingangsdatum 1 April)
  Vóór 1 Juli 2024 ( ingangsdatum 1 Augustus )

Vakanties en Feestdagen

Start Lessen Ma 4 september 2023
Latere instroom gedurende het cursusjaar is altijd mogelijk
Herfstvakantie Ma 23 oktober t/m zo 29 oktober 2023
Kerstvakantie Ma 25 december 2023 t/m zo 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie Ma 19 februari t/m zo 25 februari 2024
Goede Vrijdag & Pasen
Vr 29 maart t/m ma 1 april 2024
Meivakantie Ma 29 april t/m zo 12 mei 2024
Hemelvaartsvakantie
Pinksteren
Ma 20 mei 2024
Laatste lesdagen van het cursusjaar 2021-2022 Maandag 15 juli 2024
Ruimte voor lesverplaatsing In overleg
Zomervakantie basisscholen
22 juli 2024 t/m 1 september 2024

Stuur een bericht naar Wim de Vries

  Naam *

  E-mailadres *

  Telefoon

  Onderwerp

  Bericht *

  Online Inschrijfformulier voor de lessen bij Wim de Vries

   ONLINE INSCHRIJFFORMULIER  

           

            
   1. Instrument: PianoZang

   2.         
   3. Lesvorm: IndividueelDuolesGroepslesKnipkaartProefles